Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

 

Το έντυπο του συλλόγου έχει την επωνυμία «ΒΥΤΙΝΑ» και είναι διμηνιαίο. Εκδόθηκε το 1979 μετά από απόφαση του τότε Δ.Σ. του συλλόγου και με υπεύθυνους έκδοσης μέλη του Δ.Σ. Είναι συνήθως οκτασέλιδο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ύλης, το οποίο περιλαμβάνει ειδησεογραφία με τις δραστηριότητες του Δήμου και του συλλόγου, καθημερινά νέα της Βυτίνας, κοινωνικές ειδήσεις, συνεργασίες που καλύπτουν τομείς κοινωνικούς, λαογραφικούς, ιστορικούς και άλλους. Κυκλοφορεί σε 1200 φύλλα και αποστέλλεται ταχυδρομικά στους Βυτιναίους στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σε φίλους της Βυτίνας.

Προβάλλει, μέσω διαφημίσεων, επαγγελματίες της Βυτίνας ή Βυτιναίους επιχειρηματίες σε άλλα μέρη και δημοσιεύει ανακοινώσεις και επιστολές που αφορούν τον τόπο. Υπεύθυνος έκδοσης είναι ο φιλόλογος και μέλος του Δ.Σ. Π.Παπαδέλος και μέλη της συντακτικής επιτροπής η Αρετή Παναγοπούλου και η Αθανασία Χαραλαμποπούλου. Η ύλη της εφημερίδας κλείνει στις είκοσι κάθε  άρτιου μήνα και οι συνεργασίες διαβιβάζονται ή στη διεύθυνση του συλλόγου ή στις αναγραφόμενες στην εφημερίδα διευθύνσεις των υπευθύνων. Η εφημερίδα αποστέλλεται δωρεάν, αλλά την έκδοσή της στηρίζει στις προαιρετικές εισφορές των φίλων της.

Στο χώρο αυτό θα μπορείτε να διαβάσετε τα σπουδαιότερα  κείμενα κάθε διμήνου, εφόσον δεν είστε αποδέκτης του εντύπου.

 

ΤΕΥΧΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

 Τεύχος 246 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2020 [Pdf]
Τεύχος 245 / Ιούλιος - Αύγουστος  2020 [Pdf]
 Τεύχος 244 / Μάιος - Ιούνιος 2020 [Pdf]
 Τεύχος 243 / Μάρτιος - Απρίλιος 2020 [Pdf]
 Τεύχος 242 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020 [Pdf]
 Τεύχος 241/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 [Pdf]
 Τεύχος 240/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019 [Pdf]
 Τεύχος 239/ Ιούλιος - Αύγουστος 2019 [Pdf]
 Τεύχος 238/ Μάιος - Ιούνιος 2019 [Pdf]
Τεύχος 237/ Μάρτιος - Απρίλιος 2019 [Pdf]
Τεύχος 236/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019 [Pdf]
Τεύχος 235/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 234 /Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 233 /Ιούλιος ο Αύγουστος 2018 [Pdf]
  Τεύχος 232 / Μάιος - Ιούνιος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 231 / Μάρτιος - Απρίλιος 2018 [Pdf]
  Τεύχος 230 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 229 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 [Pdf]
 Τεύχος 228 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017[Pdf]
 Τεύχος 227/ Ιούλιος -Αύγουστος  2017[Pdf]
 Τεύχος 226/ Μάιος - Ιούνιος 2017[Pdf]
 Τεύχος 225 / Μάρτιος - Απρίλιος 2017[Pdf]
 Τεύχος 224 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017[Pdf]
 Τεύχος 223 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016 [Pdf]
 Τεύχος 222 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016 [Pdf]
 Τεύχος 221 / Ιούλιος - Αύγουστος 2016 [Pdf]
  Τεύχος 220 / Μάιος - Ιούνιος 2016 [Pdf]
  Τεύχος 219 /Μάρτιος - Απρίλιος 2016 [Pdf]
 Τεύχος 218 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1016 [Pdf]
  Τεύχος 217 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 216 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015 [Pdf]
 Τεύχος 215/ Ιούλιος - Αύγουστος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 214/ Μάιος - Ιούνιος 2015 [Pdf]
Τεύχος 213/ Μάρτιος - Απρίλιος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 212/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 211/Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 210/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 209 / Ιούλιος Αύγουστος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 208 / Μάιος - Ιούνιος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 207 / Μάρτιος - Απρίλιος 2014[Pdf]
  Τεύχος 206 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014[Pdf]
  Τεύχος 205 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 204/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 203/ Ιούλιος - Αύγουστος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 202/ Μάιος - Ιούνιος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 201/ Μάρτιος - Απρίλιος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 200/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013 [Pdf]
 Τεύχος 199/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2012 [Pdf]
  Τεύχος 198/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 197/ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 196/ Μάιος - Ιούνιος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 195/ Μάρτιος - Απρίλιος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 194/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 [Pdf]
Τεύχος 193/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011 [Pdf]
  Τεύχος 192/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011 [Pdf]
  Τεύχος 191/ Ιούλιος - Αύγουστος 2011 [Pdf]

 Τεύχος 190/  Μάιος - Ιούνιος 2011 [Pdf]

 Τεύχος 189Μάρτιος - Απρίλιος  2011 [Pdf]

 Τεύχος 188Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 [Pdf]

 Τεύχος 187/  Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2010 [Pdf]

 Τεύχος 186 /  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2010 [Pdf]

 Τεύχος 185 /  Ιούλιος - Αύγουστος  2010 [Pdf]

 Τεύχος 184 /  Μάιο - Ιούνιο  2010 [Pdf]

 Τεύχος 183 /  Μάρτιος - Απρίλιος 2010 [Pdf]

 Τεύχος 182 /  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010 [Pdf]

Τεύχος 181 /  Νοέμβριος  - Δεκέμβριος 2009 [Pdf]

Τεύχος 180 /  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 [Pdf]

Τεύχος 179 / Ιούλιος - Αύγουστος 2009 [Pdf]

Τεύχος 178 /  Μάιος - Ιούνιος 2009 [Pdf]

Τεύχος 177 /  Μάρτιος - Απρίλιος 2009 [Pdf]

Τεύχος 176 /  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009 [Pdf]

Τεύχος 175 /  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 [Pdf]

Τεύχος 174 /  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 [Pdf]