Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

 

Η εφημερίδα του συλλόγου έχει την επωνυμία «Η ΒΥΤΙΝΑ» και είναι διμηνιαία. Εκδόθηκε το 1979 μετά από απόφαση του τότε Δ.Σ. του συλλόγου και με υπεύθυνους έκδοσης μέλη του Δ.Σ. Είναι συνήθως δωδεκασέλιδο και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ύλης, το οποίο περιλαμβάνει ειδησεογραφία με καθημερινά νέα της Βυτίνας, τις δραστηριότητες του συλλόγου, συνεργασίες που καλύπτουν τομείς κοινωνικούς, λαογραφικούς, εκπαιδευτικούς, ιστορικούς και άλλους, κοινωνικές ειδήσεις και δραστηριότητες του Δήμου, του τοπικού συμβουλίου και των τοπικών συλλόγων.

Κυκλοφορεί σε 760 φύλλα και αποστέλλεται ταχυδρομικά στους Βυτιναίους στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σε φίλους της Βυτίνας. Προβάλλει, μέσω διαφημίσεων, επαγγελματίες της Βυτίνας ή Βυτιναίους επιχειρηματίες σε άλλα μέρη και δημοσιεύει ανακοινώσεις και επιστολές που αφορούν τον τόπο.

 Υπεύθυνος έκδοσης κατά τον Νόμο είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θεόδωρος Αγγελίδης, συντονιστής της ύλης είναι ο φιλόλογος Παπαδέλος Παναγιώτης και υπεύθυνος διακίνησης ο Ταμίας του Δ.Σ. Κάρκουλας Βασίλειος.

Η ύλη της εφημερίδας κλείνει στις είκοσι κάθε άρτιου μήνα και οι συνεργασίες διαβιβάζονται ή στο ηλ. ταχυδρομείο του συλλόγου ή στα αναγραφόμενα στην εφημερίδα ηλ. ταχυδρομεία των υπευθύνων.

Η έκδοση της εφημερίδας στηρίζεται στις προαιρετικές εισφορές των φίλων της και για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης και αποστολής έχει τεθεί ενδεικτική προαιρετική ετήσια εισφορά-συνδρομή των 20€.

Στο χώρο αυτό μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβάσετε τα φύλλα της εφημερίδας κάθε διμήνου από το 2008 έως σήμερα.

 

ΤΕΥΧΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

 Τεύχος 263/ Απρίλιος - Ιούνιος 2024[Pdf]
Τεύχος 262/ Ιανουάριος - Μάρτιος 2024[Pdf]
  Τεύχος 261/ Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023 [Pdf]
  Τεύχος 260/ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2023 [Pdf]
 Τεύχος 259/ Απρίλιος - Ιούνιος 2023 [Pdf]
Τεύχος 258/ Ιανουάριος - Μάρτιος 2023 [Pdf]
  Τεύχος 257/ Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2022 [Pdf]
Τεύχος 256/ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2022 [Pdf]
Τεύχος 255/ Απρίλιος - Ιούνιος 2022 [Pdf]
Τεύχος 254/ Ιανουάριος - Μάρτιος 2022 [Pdf]
Τεύχος 253/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021 [Pdf]
 Τεύχος 252/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021 [Pdf]
 Τεύχος 251 / Ιούλιος - Αύγουστος 2021 [Pdf]
 Τεύχος 250 / Μάιος - Ιούνιος 2021 [Pdf]
 Τεύχος 249 / Μάρτιος - Απρίλιος 2021 [Pdf]
  Τεύχος 248 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 [Pdf]
Τεύχος 247 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020 [Pdf]
Τεύχος 246 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2020 [Pdf]
Τεύχος 245 / Ιούλιος - Αύγουστος  2020 [Pdf]
 Τεύχος 244 / Μάιος - Ιούνιος 2020 [Pdf]
 Τεύχος 243 / Μάρτιος - Απρίλιος 2020 [Pdf]
 Τεύχος 242 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020 [Pdf]
 Τεύχος 241/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019 [Pdf]
 Τεύχος 240/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2019 [Pdf]
 Τεύχος 239/ Ιούλιος - Αύγουστος 2019 [Pdf]
 Τεύχος 238/ Μάιος - Ιούνιος 2019 [Pdf]
Τεύχος 237/ Μάρτιος - Απρίλιος 2019 [Pdf]
Τεύχος 236/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019 [Pdf]
Τεύχος 235/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 234 /Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 233 /Ιούλιος ο Αύγουστος 2018 [Pdf]
  Τεύχος 232 / Μάιος - Ιούνιος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 231 / Μάρτιος - Απρίλιος 2018 [Pdf]
  Τεύχος 230 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 [Pdf]
 Τεύχος 229 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 [Pdf]
 Τεύχος 228 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2017[Pdf]
 Τεύχος 227/ Ιούλιος -Αύγουστος  2017[Pdf]
 Τεύχος 226/ Μάιος - Ιούνιος 2017[Pdf]
 Τεύχος 225 / Μάρτιος - Απρίλιος 2017[Pdf]
 Τεύχος 224 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017[Pdf]
 Τεύχος 223 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016 [Pdf]
 Τεύχος 222 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016 [Pdf]
 Τεύχος 221 / Ιούλιος - Αύγουστος 2016 [Pdf]
  Τεύχος 220 / Μάιος - Ιούνιος 2016 [Pdf]
  Τεύχος 219 /Μάρτιος - Απρίλιος 2016 [Pdf]
 Τεύχος 218 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1016 [Pdf]
  Τεύχος 217 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 216 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015 [Pdf]
 Τεύχος 215/ Ιούλιος - Αύγουστος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 214/ Μάιος - Ιούνιος 2015 [Pdf]
Τεύχος 213/ Μάρτιος - Απρίλιος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 212/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 [Pdf]
  Τεύχος 211/Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 210/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 209 / Ιούλιος Αύγουστος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 208 / Μάιος - Ιούνιος 2014 [Pdf]
  Τεύχος 207 / Μάρτιος - Απρίλιος 2014[Pdf]
  Τεύχος 206 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014[Pdf]
  Τεύχος 205 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 204/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 203/ Ιούλιος - Αύγουστος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 202/ Μάιος - Ιούνιος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 201/ Μάρτιος - Απρίλιος 2013 [Pdf]
  Τεύχος 200/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013 [Pdf]
 Τεύχος 199/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2012 [Pdf]
  Τεύχος 198/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 197/ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 196/ Μάιος - Ιούνιος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 195/ Μάρτιος - Απρίλιος 2012 [Pdf]
  Τεύχος 194/ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012 [Pdf]
Τεύχος 193/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011 [Pdf]
  Τεύχος 192/ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011 [Pdf]
  Τεύχος 191/ Ιούλιος - Αύγουστος 2011 [Pdf]

 Τεύχος 190/  Μάιος - Ιούνιος 2011 [Pdf]

 Τεύχος 189Μάρτιος - Απρίλιος  2011 [Pdf]

 Τεύχος 188Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 [Pdf]

 Τεύχος 187/  Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2010 [Pdf]

 Τεύχος 186 /  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2010 [Pdf]

 Τεύχος 185 /  Ιούλιος - Αύγουστος  2010 [Pdf]

 Τεύχος 184 /  Μάιο - Ιούνιο  2010 [Pdf]

 Τεύχος 183 /  Μάρτιος - Απρίλιος 2010 [Pdf]

 Τεύχος 182 /  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010 [Pdf]

Τεύχος 181 /  Νοέμβριος  - Δεκέμβριος 2009 [Pdf]

Τεύχος 180 /  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 [Pdf]

Τεύχος 179 / Ιούλιος - Αύγουστος 2009 [Pdf]

Τεύχος 178 /  Μάιος - Ιούνιος 2009 [Pdf]

Τεύχος 177 /  Μάρτιος - Απρίλιος 2009 [Pdf]

Τεύχος 176 /  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2009 [Pdf]

Τεύχος 175 /  Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 [Pdf]

Τεύχος 174 /  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 [Pdf]